OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

■Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou elektronickej požiadavky zaslanej na email : info@eleganceforme.sk.

■ Kupujúci zruší svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov formou elektronickej požiadavky zaslanej na email:info@eleganceforme.sk .

■Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s vynimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účeľom doručenia zásielky.

■Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.0801-0206-2022-21, ktorá je vypracovaná v súľade s platným nariadením europskej únie – GDPR a je voľne dostupná zákazníkom k nahliadnutiu na adrese sídla spoločnosti: 1.Mája 662 /24, 908 85 Brodské, Slovensko.