OBCHODNÉ PODMIENKY platné pre nákup na eshope: www.ELEGANCEFORME.sk

■ Zákaznícky email:  trubacova.t@azet.sk

■ Zákaznícka linka:  +421 905 103 821

■ Záruka poctivej kvality použitých materiálov pri výrobe.

■ Predajca a výrobca: Terézia Trubačová – ELEGANCE

■ IČO: 40207129 / DIČ: 1045408243

■ Nie sme plátci DPH !

■ Sídlo:  1.Mája 662 /24, 908 85 Brodské, Slovensko

■ Bankové spojenie :  IBAN SK43 5600 0000 0092 7794 3002 / SWIFT kód: XXXXXXXX

■ Posledná aktualizácia obchodných podmienok: 01.06.2022 ( 06:00 AM )

REALIZÁCIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY:

KUPUJÚCI A REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY:

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

■ Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

■ Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

■ Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2022 do vydania nových Obchodných podmienok.

■ Kupujúci vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o novinkách a cenovo výhodných ponukách na eshope.

■ V prípade, že kupujúci nemá záujem o zasielanie informácií o novinkách a cenovo výhodných ponukách, je potrebné kontaktovať a informovať s požiadavkou predávajúceho.

REALIZÁCIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY:

■ Kupujúci si vyberie tovar z ponuky internetového obchodu, vloží ho do košíka, vypíše kontaktné údaje a odošle elektronickú objednávku ( tlačidlom Dokončiť objednávku ).

■ Po dokončení objednávky kupujúci obdrží potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru, termínom odoslania a spôsobom platby. Predávajúci tovar odošle. Kupujúci zásielku preberie a skontroluje či je všetko v poriadku.

■ V prípade reklamácie kupujúci postupuje podľa nižšie uvedených Obchodných podmienok.

■ Objednávka sa stáva platnou až v okamihu nášho prijatia a potvrdenia o prijatí vašej objednávky.

Potvrdenie o prijatí vašej objednávky je realizované elektronickou odpoveďou z textom správy: VYBAVUJE SA.

■ Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy uzavretej na diaľku, k,torú uzavrel s kupujúcim vo forme elektronickej objednávky.

■ V uvedenom postupe môžu nastať komplikácie :

a) Nenašli ste žiadaný výrobok, alebo sa jednoducho „nedá“ objednať?

Napíšte nám správu s vašou požiadavkou na email: info@eleganceforme.sk.

b) Nedostanete potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru?

Niekedy sa stáva, že vo Vašej e-mailovej schránke je správa od nás uvedená ako SPAM (nevyžiadaná pošta). Ak ste nedostali potvrdzovací e-mail, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 905 103 821.

c) Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka,

informujte nás elektronicky na email: info@eleganceforme.sk.

■ Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

■ Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

PREDAJNÉ CENY TOVARU:

■ Všetky ceny na www.eleganceforme.sk sú riadne stanovené.

■ K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

SPÔSOBY REALIZÁCIE PLATBY ZA TOVAR:

■ Platiť za tovar môže kupujúci na DOBIERKU alebo PREVODOM NA ÚČET predávajúceho.

■ PLATBA BANKOVÝM PREVODOM – platba vopred na základe uvednených údajov:

Č.ú: IBAN SK XX XXXX XXXX – Doplniť údaje !

Variabilný symbol: Číslo objednávky

Konštantný symbol: 0308

BIC: XXXXXXX – Doplniť údaje !

Banka: XXXXXXX – Doplniť údaje !

Administratívny poplatok spojený so spracovaním platby: 0,00 €

■ PLATBA NA DOBIERKU – tento spôsob kupujúci zvolí vtedy, keď chce tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí. Bankový poplatok spojený so spracovaním dobierky: 0,00 €

■ DAŇOVÝ DOKLAD (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na uvedenú emailovú adresu.

TERMÍN DODANIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY:

■ Akonáhle predávajúci obdrží objednávku, zašle kupujúcemu potvrdenie o jej prijatí. Predávajúci zistí, či objednaný tovar má na sklade.

V prípade, že tovar má na sklade, dopraví ho kupujúcemu v lehote 1 až 10 pracovných dní.

V prípade, že tovar na sklade nemá, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať do 24 hodín.

V prípade, že tovar bol zadaný do výroby, je dodacia doba dohodnutá individuálne s kupujúcim.

V obidvoch prípadoch bude kupujúci informovaný o presnom čase dodania tovaru.

■ Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

SPÔSOB A POPLATOK ZA DORUČENIE TOVARU:

■ Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou prepravnou službou.

■ Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru

na určené miesto.

■ Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru

skontrolovať neporušenosť zásielky.

■ Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

■ Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim

od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

■ Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinenie prepravcom.

Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši

predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

■ Poplatok za doručenie tovaru pre územie SR a ČR:

Pri objednávke v hodnote od 1 €: 3,90 € / 120 kč ( Slovenská pošta )

TOVAR EXPEDUJEME NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ a ČESKEJ REPUBLIKY za rovnakých platobných podmienok !

■ Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať

predávajúceho.

O postupe vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania oznámenia.

V prípade, že je doručená zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte na linke špedície: +421 905 103 821.

ATYPICKÉ OBJEDNÁVKY:

■ Atypické objednávky realizujeme len na základe osobného obchodného stretnutia.

ALTERNATÍVNE VYBAVENIE OBJEDNÁVKY:

■ V prípade vzájomnej dohody s kupujúcim môže byť objednávka vybavená alternatívnym spôsobom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

■Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou elektronickej požiadavky zaslanej na email : info@eleganceforme.sk.

■ Kupujúci zruší svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov formou elektronickej požiadavky zaslanej na email:info@eleganceforme.sk .

■Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s vynimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účeľom doručenia zásielky.

■Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.0801-0206-2022-21, ktorá je vypracovaná v súľade s platným nariadením europskej únie – GDPR a je voľne dostupná zákazníkom k nahliadnutiu na adrese sídla spoločnosti: 1.Mája 662 /24, 908 85 Brodské, Slovensko.

REKLAMÁCIA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vážime si dôveru, ktorú ste k nám prejavili a preto sa snažíme, aby Vami objednaný tovar splnil všetky vaše túžby a očakávania. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar reklamovať, je potrebné dodržať nižšie uvedené platné obchodné podmienky reklamácie:

ORGÁN DOZORU: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovensko
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033 / 321 25 27

fax č.: 033 / 321 25 23
e-mail: tt@soi.sk

 

ZÁRUKA VRÁTENIA FINANCIÍ:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Vrátená suma bude poukázaná na bankový účet, ktorý kupujúci uvedie alebo formou poštovej poukážky na adresu bydliska.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vrátenie tovaru  bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné. Poplatok za dohodnutú výmenu reklamovaného tovaru je: 3,90 € / 120 Kč s DPH.

PODMIENKY PRE VRÁTENIE TOVARU:

■ Tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale.

■ Obal výrobku môže byť mechanicky poškodený, ktoré vzniklo iba pri otvorení !

■ Finančné náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

■ V prílohe každej objednávky sa nachádza dokument:

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať spoločne s vráteným tovarom!

Tovar nám DORUČTE POŠTOU NA ADRESU SÍDLA SPOLOČNOSTI.

Adresa na ktorú je potrebné zaslať reklamovaný tovar ako balíkovú zásielku:

Terézia Trubačová – ELEGANCE

1.Mája 662 /24

Brodské

908 85 Slovensko

REKLAMAČNÉ PODMIENKY:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte elektronicky na adresu: info@eleganceforme.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 103 821. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia o reklamácií. Mimo obdobia vianočnej letnej celofiremnej dovolenky, ktorej termín je včas zverejnený na eshope: www.eleganceforme.sk. 

V prípade, že Vám bude doručený poškodený balík, neprevezmite ho a bezodkladne nás kontaktujte na zákazníckej linke:  +421 905 103 821.

ZĽAVY NA ESHOPE:

 Zľavy pri realizácií nákupu nie sú vzájomnej kombinovateľné. Neščítavajú sa !

Môj košík
Váš košík je prázdny.

Zdá sa, že ste sa ešte nerozhodli.